Numa International

Is uw organisatie Security proof?

Onze diensten 

Het Security-Awareness Program

 • Tijdens dit programma wordt een Mystery Guest ingezet, met als doel zo diep mogelijk binnen de organisatie binnen te dringen zonder dat de Mystery Guest een halt wordt toegeroepen. Door gebruik te maken van de Mystery Guest worden eventuele "weak spots"en beperkingen binnen het securitybeleid inzichtelijk gemaakt, en worden de bevindingen; conclusies en aanbevelingen vastgelegd in een rapportage (Intake-fase).
 • Deze rapportage zal vervolgens als basis dienen voor het Security-Awareness Program, waarbij wij samen met de organisatie gaan kijken naar de "weak spots" en zullen wij de organisatie helpen met het ontwikkelen van een aangepast securitybeleid (Ontwikkelings-fase).
 • Een aangepast securitybeleid noopt tot de implementatie van nieuwe maatregelen, waarbij het noodzakelijk is dat er sprake is van committment vanuit het Bestuur van de organisatie (Implementatie-fase).
 • Tijdens de uitvoerings-fase worden de nieuwe maatregelen operationeel, doch niet eerder dan dat het aangepaste securitybeleid met ALLE medewerkers gecommuniceerd is.
 • Tussen 6 en 12 maanden na invoering van het nieuwe securitybeleid, zal wederom een Mystery Guest de organisatie bezoeken en zullen de bevindingen van de Mystery Guest in een eindrapportage vastgelegd worden. Dit eindrapport kan dan weer gebruikt worden in de vorm van een Plan Do Check Act cyclus, zodat uw beveiliging zich aanpast aan de ontwikkelingen. Uw beveiliging is in beweging!


Het Cyber-Awareness Program.

 • Het Cyber-Awareness Program is nieuw binnen onze dienstverlening en richt zich op  het bedrijfsleven. In eerste aanleg wordt de pragmatische kant van Cyber-Awareness belicht. De Cyber-Awareness onder het personeel is zeer laag, en vaak weet men niet eens of er een Cyber securitybeleid is, en/of er protocollen zijn inzake Cyber-security. Laat staan dat ze beseffen aan welke gevaren onbedoeld de organisatie, door het Cyber gedrag onder het personeel, blootgesteld kan worden. Hierbij denkende aan het niet tijdig wisselen van wachtwoorden, de omgang met USB sticks en welke sites je wel en welke sites je niet kunt bezoeken.
 • Daarnaast kunnen wij zogeheten Pentesters, of te wel Ethical hackers, inzetten om te kijken of er "weak spots" zijn binnen nieuwe en/of bestaande IT systemen en applicaties.


Integral Security Management

 • Deze dienst bieden wij de lokale overheden aan, waarbij er sprake is van projectmatige opdrachten of in die gevallen waarbij de lokale overheid kan volstaan met een aantal uren inzet per week.
 • De Integral Security Managers kunnen door de lokale overheden worden ingehuurd of aldaar op basis van detachering worden geplaatst.
 • Alle Integral Security Managers zijn afgestudeerd aan de Hoge school.


Domestic Security Services

 • De Domestic Security Services is uitsluitend bestemd voor Nederlandse klanten die wonen en/of werken in het buitenland, en die behoefte hebben aan de beveiliging en welzijn van zichzelf en hun familieleden door een Nederlandse onderneming op basis van kwaliteit en zorgvuldigheid. Kernwaarden die ze van een Nederlandse onderneming mogen en kunnen verwachten. De services zijn security gerelateerd, en bestaat o.a uit:
 • Close Protection Services, beveiliging van personen.
 • Chauffeursdiensten.
 • De werving & selectie van huishoudelijk personeel.


Opleiding en training

 • Raadpleeg daarvoor de tab Opleiding.